شریعتی، خیابان ملک، خیابان زنده دلان، پلاک ۷

تلفن : 02177504952