چند سالیست که استفاده از قابلیت‌ های جدیدی هچون فیس آی‌ دی و یا تا‌چ آی‌دی جایگزین روش‌های نسبتا قدیمی ‌آنلاک کردن گوشی‌ های هوشمند همانند وارد کردن کد عبور شده، اما با این حال، بسیاری از کاربران هنوز با روش‌ های جدید خو نگرفته‌ اند و همچنان از کد عبور استفاده می‌کنند. ادامه مطلب