چهارده شرکت بزرگ دنیا کار خود را از کجا آغاز کردند ؟

مدیران جوان این مجموعه‌ها‌ در ابتدا، اگرچه ایده‌هایی بزرگ را در سر داشتند اما وسعت مالی به وسعت ایده‌هایشان نداشتند و به ناچار می‌بایست میزکار خود را در زیرزمین منازل، ‌پارکینگ‌ها‌ و یا اتاقکی در خوابگاه‌ها‌ برپا کنند.

در واقع، از دل همین جاهای کوچک و پرت بود که شرکت‌ها‌ی بزرگی که امروزه بخش زیادی از گردش مالی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند، ظهور کرده‌اند.

برای آشنایی بیشتر با این شرکت‌ها‌، با پی سی ران همراه باشید.

ادامه مطلب