بازاریابی محتوا:

بازاریابی محتوا در حال حاضر دوران کودکی خود را پشت سر گذاشته است و به عنوان یک ضرورت بازاریابی تلقی می‌شود: اکثر مدیران ارشد بازاریابی (CMO) ها معتقد هستند که محتوا، آینده‌ی بازاریابی است. مارکوس شریدان می گوید : بهترین ابزار فروش در کل جهان ، محتوای مناسب و عالی است.

ادامه مطلب