رنگ عکس های اینستاگرام شما چیست؟

وب سایت Yearofcolour.com ، ترکیب رنگ عکس های اینستاگرام یک سال شما را به صورت یکجا به شما نشان می‌دهد.

شکل ایجاد شده از رنگ عکس اینستاگرام از دایره‌های مختلف ترکیب شده است که هر دایره نمایان گر میزان موجود بودن رنگ آن در داخل عکس های شماست.

ادامه مطلب